Tuin en Park :: Ontwerp

Ontwerp

Voor het ontwerp van uw tuin staat steeds de tuinarchitect ter uwer beschikking. Bij de opmaak van het tuinontwerp wordt steeds rekening gehouden met de wensen van de klant. Samen met onze vakkennis resulteert dit in een definitief ontwerp.

Bij de totstandkoming van het ontwerp worden volgende fases doorlopen :

•  In een eerste verkennend gesprek wordt er gepeild naar uw specifieke behoeften en naar de eisen die U stelt.
•  Opstellen voorontwerp.
•  Bespreking en aanpassen voorontwerp.
•  Definitief ontwerp met plantenlijst en prijsofferte.
•  Goedkeuring definitief ontwerp.

In onze werkmethodiek hanteren wij volgende aandachtspunten :

•  bij het opstellen van een tuinontwerp proberen we steeds de tuin te kaderen in de ruimere omgeving.
•  De planten komen op de eerste plaats.
•  Wij proberen de infrastructuurwerken tot een minimum te herleiden.
•  Basiskenmerken zijn soberheid en rust.
•  Een tuin is er om te genieten, daarom proberen wij hem zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken.
•  Bij voorkeur maken we gebruik van grotere planten, zodat het eindresultaat sneller zichtbaar wordt.

Wij verzorgen tuinontwerpen zowel voor de particuliere tuin als voor bedrijfsgroen.

Prijsvragen kunnen op eenvoudig verzoek gericht worden aan Johan Bellens